Bahasa Malaysia Tahun 2

SINOPSIS

Tujuan laman web blog ini diwujudkan untuk berkongsi maklumat dengan orang ramai dan berharap membantu guru Bahasa Malaysia.

Tuesday, 5 April 2011

Kata nama am dan kata nama khas

http://tatabahasabm.tripod.com/tata/knama.htm

http://www.slideshare.net/ajinur3692/pw-nota-kata-nama
 Guru-guru boleh merujuk web tersebut untuk mendapatkan maklumat yang banyak...... tentang kata nama am dan kata nama khas....   Harap boleh bantu guru Bahasa Malaysia......

No comments:

Post a Comment